មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន ៣ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង។


ថ្ងៃអង្គារ ១០ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ១៤ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន ៣ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង។ - វិទ្យាល័យប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែនព្រៃពោន មានសិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូចូលរួមចំនួន១៣៨៥នាក់ - វិទ្យាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែនកំពង់ត្របែក មានសិស្សនិងសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូចូលរួមសរុប៨០០នាក់ - វិទ្យាល័យ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន កំពង់ត្របែក មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូចូលរួមសរុប៤០០នាក់

វិទ្យាល័យប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែនព្រៃពោន

វិទ្យាល័យប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែនព្រៃពោន

វិទ្យាល័យប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែនព្រៃពោន

វិទ្យាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែនកំពង់ត្របែក

វិទ្យាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែនកំពង់ត្របែក

វិទ្យាល័យ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន កំពង់ត្របែក

វិទ្យាល័យ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន កំពង់ត្របែក

វិទ្យាល័យ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន កំពង់ត្របែក


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.