មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។


ថ្ងៃចន្ទ ទី៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី៧កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។
- វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹង មានសិស្សចូលរួមចំនួនប្រមាណ ៥៥០នាក់
- វិទ្យាល័យសម្តេចជួន ណាត មានសិស្សចូលរួមប្រមាណ ៩៥០នាក់
- វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា មានសិស្សចូលរួមប្រមាណ ៤៦៤ នាក់

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹង

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹង

វិទ្យាល័យសម្តេចជួន ណាត

វិទ្យាល័យសម្តេចជួន ណាត

វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា

វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា

វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.