អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។


ថ្ងៃចន្ទ ទី៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី៧កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។
- វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹង មានសិស្សចូលរួមចំនួនប្រមាណ ៥៥០នាក់
- វិទ្យាល័យសម្តេចជួន ណាត មានសិស្សចូលរួមប្រមាណ ៩៥០នាក់
- វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា មានសិស្សចូលរួមប្រមាណ ៤៦៤ នាក់

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹង

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃទទឹង

វិទ្យាល័យសម្តេចជួន ណាត

វិទ្យាល័យសម្តេចជួន ណាត

វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា

វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា

វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិគន្ធបុប្ផា


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.