អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


ចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន២ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ វិទ្យាល័យសុខាផល្លី និងវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺ


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន២ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ វិទ្យាល័យសុខាផល្លីមានសិស្សចូលរួមចំនួន១៦០នាក់ និងវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺមានសិស្សចូលរួមប្រមាណ៩០នាក់ នៅថ្ងៃពុធ១៥កើត ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ៣រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

វិទ្យាល័យសុខាផល្លី

វិទ្យាល័យសុខាផល្លីl

វិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺ

វិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺ

វិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺl

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.