គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ម.ត.ឯ.ច. បានចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបង និងនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ


ថ្ងៃចន្ទ ១១កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ១រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបងដល់សិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៧០នាក់ និង នៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ដល់សមណនិស្សិត និងនិស្សិតចូលរួមចំនួន៨០នាក់។

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបង

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបង

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបង

សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.