គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ការចុះបញ្រ្ជាបព័ត៍មានជូនដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស


ថ្ងៃពុធ ១២រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានធ្វើឧទ្ទេសនាមស្តីអំពីតួនាទី ភារកិច្ច បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច និងប្រព័ន្ធកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត ជូនដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សចំនួន២០០នាក់ ដែលមានការសម្របសម្រួលដោយលោកសាកលវិទ្យាធិការរង។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.