គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


លោកស្រីប្រធាន ម.ត.ឯ.ច. បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើសកម្មភាពឧទ្ទេសនាម នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ តាមវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរួមមាន៖


ថ្ងៃចន្ទ័ ៣កើត ដល់ថ្ងៃសុក្រ ៧ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ លោកស្រីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើសកម្មភាពឧទ្ទេសនាម នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ តាមវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរួមមាន៖
១. វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ខ្នារ មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដោយលោកនាយក លឹម សុខឡៃ និងសិស្ស ចូលរួមចំនួន២០០នាក់ 
២. វិទ្យាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សួង មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដោយលោកនាយក សេង ឌឿន និងមានសិស្សចូលរួមចំនួន៤៥០នាក់។
៣. សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដោយលោកសាកលវិទ្យាធិការរង ពិន ដារ៉ា និងមាននិស្សិតចូលរួមចំនួន១៦០នាក់។

វិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន ខ្នារ

វិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន ខ្នារ

វិទ្យាល័យ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន សួង

វិទ្យាល័យ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន សួង

សាកលវិទ្យាវិទ្យាល័យ ហេងសំរិន ត្បូងឃ្មុំ

សាកលវិទ្យាវិទ្យាល័យ ហេងសំរិន ត្បូងឃ្មុំ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.