គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


មានក្រុមនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Yokohama City ប្រទេសជប៉ុន ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ ម.ត.ឯ.ច.


នៅថ្ងៃអង្គារ ទី០៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ មានក្រុមចុះទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Yokohama City ប្រទេសជប៉ុន ដោយមានការដឹកនាំពីបណ្ឌិត Makoto SETA សាស្រ្តាចារ្យមហាវិទ្យាល័យផ្នែកសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. ។

 

 

 

 

 

 


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.