គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


បណ្ឌិត JOCHEN VOIT និង លោកស្រី JUDITH MAYER ភ្ញៀវស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់


នៅថ្ងៃពុធ ទី១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ មានការចុះទស្សនកិច្ចរបស់ បណ្ឌិត JOCHEN VOIT និង លោកស្រី JUDITH MAYER ភ្ញៀវស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. ។

 

 

 

 


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.