អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


បណ្ឌិត JOCHEN VOIT និង លោកស្រី JUDITH MAYER ភ្ញៀវស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់


នៅថ្ងៃពុធ ទី១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ មានការចុះទស្សនកិច្ចរបស់ បណ្ឌិត JOCHEN VOIT និង លោកស្រី JUDITH MAYER ភ្ញៀវស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. ។

 

 

 

 


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.