ធ្វើបទបង្ហាញដល់គរុសិស្ស ១៩៨ នាក់ នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ


ថ្ងៃច័ន្ទ ៦ រោច ខែជេស្ឋ ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះធ្វើបទបង្ហាញដល់គរុសិស្ស ១៩៨ នាក់ នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីប្រធាន និងការអញ្ជើញចូលរួមដោយលោក សូត្រ ស៊ីណា នាយករងនៃសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ។

នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ នឹងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ

នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តតាកែវ

វិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ

នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ នឹងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ

​​

នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ នឹងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ

នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ នឹងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ

នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ នឹងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.