សកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹង


សកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធការងារផ្នែករដ្ឋបាលដល់ប្អូនៗនិស្សិតបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដោយលោក ញោន សុខន មន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ នាព្រឹក ថ្ងៃពុធ ០៦កើត ខែទុតិយាសាឍ ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងបន្ទប់ប្រជំុចំប៉ីដោយក្តីរីករាយ និងកក់ក្តៅ។

សកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹង

សកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹង

សកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹង


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.