មន្រ្តី ម.ត.ឯ.ច. បានចុះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសារដ្ឋានរដ្ឋសភា


នៅថ្ងៃ១៣កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ មន្រ្តីនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹង អ.វ.ត.ក. បានចុះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសារដ្ឋានរដ្ឋសភា ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំ និងថែរក្សាឯកសារ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងរបៀបស្រាវជ្រាវរកឯកសារ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្រុមការងារ ម.ត.ឯ.ច. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវ សេង សុវត្ថា ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ដែលបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ក្រុមការងារ ម.ត.ឯ.ច. ។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.