នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២៤ កន្លង​មក​នេះ មជ្ឈ​មណ្ឌល​តម្កល់​ឯកសារ​ច្បាប់ (ម.ត.ឯ.ច.) ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អ.វ.ត.ក.


នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២៤ កន្លង​មក​នេះ មជ្ឈ​មណ្ឌល​តម្កល់​ឯកសារ​ច្បាប់ (ម.ត.ឯ.ច.) ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អ.វ.ត.ក. បាន​សហការ​ជាមួយ​មុខងារ​សេស​សល់​របស់​អ.វ.ត.ក. ក្នុង​ការ​បើក​បម្រើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​​ជ្រាវ នៅ​ឯ​​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធនធាន​រួម ក៏​ដូច​ជា​ការ​ចុះ​មក​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​របស់​សិស្ស​និស្សិត លោក​គ្រូអ្នក​គ្រូ មក​ពី​បណ្ដា​គ្រឹះ​ស្ថាន​នានា​ទាំង​រដ្ឋ និង​ឯកជន បាន​ចំនួន​សរុប​៥.២៥២នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ភ្ញៀវ​បរទេស​ចំនួន​៣៤​នាក់​ផង​ដែរ​។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធនធាន​​សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​ទស្សនកិច្ច សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​សំណាក់​សាធារណ​ជន​គ្រប់​រូប ដោយ​មាន​មន្ត្រី​របស់​​ម.ត.ឯ.ច. និង​ អ.វ.ត.ក. ​នៅ​រង់​ចាំ​សម្រប​សម្រួល​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ ចាប់​ពី​ម៉ោង​៨.៣០ ព្រឹក ដល់​៨.០០​ យប់ និង​ថ្ងៃ​សៅរ៍​អាទិត្យ ចាប់​ពី​ម៉ោង​៩.០០ ព្រឹក ដល់​ម៉ោង​៦​.០០ ល្ងាច​៕


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.