ទស្សនៈជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមអំពីកេរដំណែល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា The Perspective of Khmer Rouge Survivors on the Legacy of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia


នៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ដែលពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង២០ថ្ងៃ ដែលបានធ្វើទុក្ខបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស និងបានបំផ្លិចបំផ្លាញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចុះដុនដាប។ នៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ប្រមាណ ១,៧ លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើទារុណកម្ម ការធ្វើការងារហួសកម្លាំង ការបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់ បង្អត់អាហារ ស្លាប់ដោយគ្មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល និងយកប្រជាជនទៅសម្លាប់ចោលដោយគ្មានមូលហេតុពិតប្រាកដ។ ក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះត្រូវបានដួលរលំនៅឆ្នាំ១៩៧៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ២០០១ដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបខ្មែរក្រហមតាមច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.