សាលប្រជុំសាលប្រជុំឈូកស ឬសាលចងចាំ៖

ជាសាលប្រជុំធំសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលាជាតិ និងអន្ដរជាតិដែលអាចទទួលសិក្ខាកាមចូលរួមប្រជុំបានចំនួន ២៥០ នាក់។ សាល នេះបានបំពាក់ដោយសម្ភារៈទំនើបជាច្រើនដូចជា ប្រដាប់បំពង សម្លេង ប្រដាប់ស្តាប់ត្រចៀក បន្ទប់បកប្រែសម្រាប់បី ភាសា និងមាន ឧបករណ៍ អិលស៊ីឌីប្រូជីកទ័រ សម្រាប់បញ្ចាំង។បន្ទប់ប្រជុំចំប៉ី៖

ជាបន្ទប់ប្រជុំខ្នាតតូចល្អប្រណិតមានតុធំ និងកៅអីថ្មីៗ សម្រាប់ប្រជុំ មានចំនួនពី១៥ ទៅ២០នាក់។ សាលប្រជុំឈូកសនិងបន្ទប់ប្រជុំចំប៉ីនេះ ក៏ផ្តល់ជូនផងដែរ ប្រសិនបើស្ថាប័ន អង្គការនានា មានបំណងចង់ជួលសម្រាប់រៀបចំការប្រជុំឬ ធ្វើសិក្ខាសាលាណាមួយ ដោយទាក់ទងមកកាន់ស្ថាប័នយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬសារអេឡិកត្រូនិក។​ ព័ត៌មាន