សំណេះសំណាលដើម្បីបណ្តុះភាពក្លាហាន


ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦រោច ខែទុតិយាសាឍ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ការសំណេះសំណាលដើម្បីបណ្តុះភាពក្លាហាន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់និស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ដោយកញ្ញា ឆេង សុវណ្ណកែវ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ។

សំណេះសំណាលដើម្បីបណ្តុះភាពក្លាហាន

សំណេះសំណាលដើម្បីបណ្តុះភាពក្លាហាន

សំណេះសំណាលដើម្បីបណ្តុះភាពក្លាហាន

សំណេះសំណាលដើម្បីបណ្តុះភាពក្លាហាន


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.