មន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ទនឹងអ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីវិទ្យាល័យ ប៊ុន រានី ហ៊ុន សែន ព្រែកតាដួង


មន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ទនឹងអ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីវិទ្យាល័យ ប៊ុន រានី ហ៊ុន សែន ព្រែកតាដួង មកកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តពីរកន្លែង(សារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះៗ។ លោកនាយកបានលើកឡើងថា៖ «កេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក គឺជាមរតកសំខាន់បំផុត ដែលត្រូវតែរក្សាទុកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ សម្រាប់ធ្វើការស្វែងយល់ការពិត ចងចាំ ការអប់រំ និងទប់ស្កាត់ការវិលត្រលប់មកវិញនូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត តាមរយៈការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ»»។ វិមានឈ្នៗ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.