ទីភ្នាក់ងារសហប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិ JICA បានអញ្ជើញមកពិភាក្សា «គម្រោងក្នុងការផ្តល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា»


ងៃអង្គារ ១៣ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល លោក អាគីណូរី អ៉ីម៉ាដា ទីប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយនៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា និងលេខាទីពីររបស់ស្ថានទូតជប៉ុន ព្រមទាំងលោក យ៉ូស៊ីដា គីយ៉ូហ្វុយមី អ្នកសម្របសម្រួលអ្នកស័្មគ្រចិត្ត លោកស្រី អ៊ីវ៉ាហ្សាគី យ៉ាយ៉ូយ ទីប្រឹក្សាបង្កើតគម្រោង នៅទីភ្នាក់ងារសហប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិ JICA បានអញ្ជើញមកពិភាក្សា «គម្រោងក្នុងការផ្តល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា» នៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.