ការទទួលស្វាគមន៍ពីលោកស្រី លីវ៉ា រូហ្សា ប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកបណ្ណាល័យ និង លោកស្រី ប៉ែន ឌៀន ទទួលបន្ទុកផ្នែកបណ្ណសារ


ការទទួលស្វាគមន៍ពីលោកស្រី លីវ៉ា រូហ្សា ប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកបណ្ណាល័យ និង លោកស្រី ប៉ែន ឌៀន ទទួលបន្ទុកផ្នែកបណ្ណសារ នៅស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា បានផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំ និងថែរក្សាឯកសារ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងរបៀបស្រាវជ្រាវរកឯកសារដល់មន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ នៅថ្ងៃ១រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនិងថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្រុមការងារ ម.ត.ឯ.ច. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រី លីវ៉ា រូហ្សា និងលោកស្រី ប៉ែន ឌៀន បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច.។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.