អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានធ្វើសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយនៅវិទ្យាល័យចំនួន ២ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។


ថ្ងៃចន្ទ ១ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានធ្វើសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយនៅវិទ្យាល័យចំនួន ២ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
- វិទ្យាល័យ អ៊ិ ជិ យី គិ វាលពង់ មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សចូលរួមចំនួន១២៨៧នាក់
- វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន បាត់ដឹង មានសិស្សានុសិស្សចូលរួមចំនួន២០០នាក់

វិទ្យាល័យ អ៊ិ ជិ យី គិ វាលពង់

វិទ្យាល័យ អ៊ិ ជិ យី គិ វាលពង់

វិទ្យាល័យ អ៊ិ ជិ យី គិ វាលពង់

វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន បាត់ដឹង

វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន បាត់ដឹង

វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន បាត់ដឹង


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.