អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន២ក្នុងខេត្តតាកែវ។


ថ្ងៃអង្គារ ទី ១២រោច ខែបុស្ស ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន២ក្នុងខេត្តតាកែវ។ វិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទី មានសិស្សចូលរួមចំនួន ២៥០នាក់ ដឹកនាំដោយលោក អ៊ួង ច័ន្ទស៊ីវុត្ថា នាយកវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទី និងវិទ្យាល័យសម្តេចឪ មានសិស្សចូលរួមប្រមាណ ១៥០នាក់។

Samdach Ov high school

Samdach Ov high school

Samdach Ov high school

Bunrany HunSen Bati High School

Bunrany HunSen Bati High School

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.