អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


ម.ត.ឯ.ច. បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប គឺវិទ្យាល័យអង្គរ វិទ្យាល័យសម្តេចឪ និងវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែនសៀមរាប


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប គឺវិទ្យាល័យអង្គរដែលមានសិស្សចូលរួមចំនួន២៥០១នាក់ វិទ្យាល័យសម្តេចឪ មាន១៤៦នាក់និងវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែនសៀមរាបចំនួន១១០នាក់។
ថ្ងៃច័ន្ទ ៦កើត ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ១១កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ដល់ថ្ងៃទី៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

Angkor High School

Angkor High School

Angkor High School

Angkor High School

Samdach Ouv

Samdach Ouv

Samdach Ouv

Samdach Ouv

Hun Sen Siemreap high school

Hun Sen Siemreap high school

Hun Sen Siemreap high school

Hun Sen Siemreap high school

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.