គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ម.ត.ឯ.ច.បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅសាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ​ និងនៅសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ។


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅសាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ​ ថ្លែងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីដោយលោកគ្រូ ឃ្លាំង សម្ភស្ស ជាប្រធានការិយាល័យសិក្សា​ នៃសាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ មាននិស្សិត និងសមណនិស្សិតចូលរួមចំនួន១២៧នាក់ និងនៅសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ ​ ថ្លែងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីដោយលោកគ្រូ នុត ឃាន់ មានតួនាទីជា នាយករង នៃសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ ដែលមានសិស្សចូលរួមចំនួន៥៧នាក់ផងដែរ។ ថ្ងៃច័ន្ទ ១៤រោច ដល់ថ្ងៃសុក្រ ៣កើត ខែកក្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

សាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ

សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.