អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


ក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបានចូលរួមក្នុងសន្និសិទ្ធិលើកទី១៤ ស្តីពី


ថ្ងៃច័ន្ទ ១៤កើត ដល់ថ្ងៃសុក្រ ៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបានចូលរួមក្នុងសន្និសិទ្ធិលើកទី១៤ ស្តីពី "កង្វះរូបភាព" ពិចារណាឡើងវិញពីការសិក្សា និងទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ របស់សមាគមបញ្ញវ័ន្តផ្នែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អន្តរជាតិ AIGS នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ។ ដោយមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញ តាំងពិព័ណ៌ និងការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកចូលរួមនៅទីតាំងថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល LDC ។

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

អគារថ្មីរបស់ ម.ត.ឯ.ច.

អគារថ្មីរបស់ ម.ត.ឯ.ច.

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.