គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបានចូលរួមក្នុងសន្និសិទ្ធិលើកទី១៤ ស្តីពី


ថ្ងៃច័ន្ទ ១៤កើត ដល់ថ្ងៃសុក្រ ៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបានចូលរួមក្នុងសន្និសិទ្ធិលើកទី១៤ ស្តីពី "កង្វះរូបភាព" ពិចារណាឡើងវិញពីការសិក្សា និងទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ របស់សមាគមបញ្ញវ័ន្តផ្នែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អន្តរជាតិ AIGS នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ។ ដោយមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញ តាំងពិព័ណ៌ និងការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកចូលរួមនៅទីតាំងថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល LDC ។

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

អគារថ្មីរបស់ ម.ត.ឯ.ច.

អគារថ្មីរបស់ ម.ត.ឯ.ច.

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.