គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានធ្វើសកម្មភាពចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់រួមមាន៖


ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ៧រោច ដល់ថ្ងៃសុក្រ១១រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានធ្វើសកម្មភាពចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់រួមមាន៖
១.វិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់មានសិស្សានុសិស្សចូលរួមចំនួន៤០០នាក់ 
២.វិទ្យាល័យ ទា ចំរ៉ាត់ ចូលរួមដោយលោក ប៊ូ សុវណ្ណារិទ្ធ នាយកវិទ្យាល័យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សចូលរួម៦០០នាក់ 
៣.សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្តពោធិ៍សាត់ ចូលរួមដោយលោក អៀង សុធា នាយកការសិក្សា មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគរុសិស្សចូលរួមចំនួន៣០នាក់។

វិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់

វិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់

វិទ្យាល័យ ទា ចំរ៉ាត់

វិទ្យាល័យ ទា ចំរ៉ាត់

វិទ្យាល័យ ទា ចំរ៉ាត់

សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្តពោធិ៍សាត់

សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្តពោធិ៍សាត់


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.