គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ក្រុមការងារកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវិត្តិសាស្រ្តបានដឹកនាំ គរុនិស្សិត(គ្រូបង្រៀន) នៃពីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ


ថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែជេស្ធ​ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ ម.ត.ឯ.ច. បានសហការជាមួយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងក្រុមការងារ​កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវិត្តិសាស្រ្ត​បានដឹកនាំ​ គរុនិស្សិត(គ្រូបង្រៀន) នៃពីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ចុះមកទស្សនកិច្ច​សិក្សា​នៅមជ្ឈមណ្ឌល​តម្កល់ឯកសារច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​ ដែលមានគរុនិស្សិត ចំនួន​ ២៦៥ នាក់​។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.