គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ក្រុមការងារ ម.ត.ឯ.ច. បានចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅខេត្តព្រៃវែងរួមមានៈ


ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ៩រោចដល់ថ្ងៃសុក្រ១៣រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅខេត្តព្រៃវែងរួមមាន: 

-វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន កំពង់លាវ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកនាយក លោកគ្រូ និងអ្នកគ្រូប្រចាំវិទ្យាល័យ។

-វិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង មានសិស្សចូលរួមចំនួន៦០០នាក់

-សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្ត ចំនួ១០៨នាក់។

វិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង

វិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង

វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន កំពង់លាវ

សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្ត

សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្ត

សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្ត


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.