គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ក្រុមការងារកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវិត្តិសាស្រ្តបានដឹកនាំ និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ


ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២រោច ខែពិសាខ​ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩​ ម.ត.ឯ.ច. សហការជាមួយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែក្រហមនិងក្រុមការងារ​កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវិត្តិសាស្រ្ត​បានដឹកនាំ​ និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងប្រវត្តិវិទ្យា ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ដែលមានទីតាំង ៣ កន្លែងដូចជា​ មជ្ឈមណ្ឌល​តម្កល់ឯកសារច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​​ ដែលមានសិស្សចំនួន​ ២០០ នាក់។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.