គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


លោកបណ្ឌិត Shinya Kosaka បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ លោក ធួក ធាងលី អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់


នៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ថ្ងៃសុក្រ១៤រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ លោកបណ្ឌិត Shinya Kosaka ជា Assistant Professor មកពី College of Policy Science នៃសកលវិទ្យាល័យ Ritsumeikan ប្រទេសជប៉ុន បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ លោក ធួក ធាងលី អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ក្រោមប្រធានបទ កេរដំណែលនៃយន្តការយុត្តិធម៌អន្តរកាល ស្ដីពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋឡើងវិញនៅកម្ពុជា និងការប្រៀបធៀបជាមួយយន្តការកេរដំណែលអន្តរជាតិសម្រាប់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្ម។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.