គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទទួលស្វាគមន៍ទីប្រឹក្សាថ្មី


ថ្ងៃ ពុធ ៥រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង២រសៀល មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទទួលស្វាគមន៍ទីប្រឹក្សាថ្មី លោកស្រី ម៉ាយ់ អាការម៉ាត្សឹ ទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយនិងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.