អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទទួលស្វាគមន៍ទីប្រឹក្សាថ្មី


ថ្ងៃ ពុធ ៥រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង២រសៀល មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទទួលស្វាគមន៍ទីប្រឹក្សាថ្មី លោកស្រី ម៉ាយ់ អាការម៉ាត្សឹ ទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយនិងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.