ការធ្វើបទបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ប្អូនៗនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ


នៅថ្ងៃអង្គារ ១១រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ ការធ្វើបទបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ប្អូនៗនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ នៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ដោយកញ្ញាឆេង សុវណ្ណកែវ មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

ការធ្វើបទបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ប្អូនៗនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ

ការធ្វើបទបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ប្អូនៗនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ

ការធ្វើបទបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ប្អូនៗនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.