ការងារស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមស្វែងយល់ អនុវត្តកម្មវិធី New Genlib


ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧រោច ខែទុតិយាសាឍ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ និស្សិតបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមស្វែងយល់ អនុវត្តកម្មវិធី New Genlib តាមការធ្វើបទបង្ហាញ និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពី លោក សៀង សុភ័ក្រ្ត មន្ត្រីផ្នែកបណ្ណសារដ្ឋាន និងបណ្ណាល័យ។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមស្វែងយល់ អនុវត្តកម្មវិធី New Genlib

ការងារស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមស្វែងយល់ អនុវត្តកម្មវិធី New Genlib


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.