កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត
ក្រោមកិច្ចសហការរវាង ម.ត.ឯ.ច. អ.វ.ត.ក និង ស.ស.យ.ក


ថ្ងៃសុក្រ ២ រោច ខែបឋមាសាឍ នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានសហការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហម និងកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត ដើម្បីរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនគរុ​និស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ សរុបចំនួន​ ១៦៦ នាក់។

គោលបំណងនៃទស្សនកិច្ច​សិក្សាខាងលើ ដើម្បីបណ្តុះស្មារតី​ចងចាំ​ បង្ការទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនូវប្រវត្តិជូរចត់ និងផ្សព្វផ្សាយការស្រាវជ្រាវឯកសារជូនសិស្សអំពីឯកសាររបស់តុលាការខ្មែរក្រហម និងតម្លៃនៃ​សន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត

កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត

កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត

កម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.