សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ជា សំអ៊ន និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រា បុត្រី


សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ជា សំអ៊ន និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រា បុត្រី ដែលបានប្រគល់ជាអំណោយដល់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នូវសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនដូចជា៖
- តុការិយាល័យ ចំនួន ២
- តុអ្នកទទួលភ្ញៀវ ចំនួន ១
- តុតាំង ចំនួន ១
- ទូរសៀវភៅ ចំនួន ២
- ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រ ចំនួន ១
- ម៉ាស៊ីនកូពី ចំនួន ១
- ស៊ុមដាក់រូបថត ទំហំ ២០×៣០ ចំនួន ១៥
សូមជូនពរឲ្យលោក លោកស្រី និងក្រុមគ្រួសារ ជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ ៤ ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.