ចុះធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិត ៤៧ នាក់ នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ


ថ្ងៃអាទិត្យ ៥ រោច ខែជេស្ឋ ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិត ៤៧ នាក់ នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីប្រធាន ការអញ្ជើញចូលរួមដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត នូ ចាន់សុភី សាកលវិទ្យាធិការនៃសាលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា និងលោក ជុំ គន្ធា សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា។

នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ

នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.